Kontakt

Centrum Handlowe 3 Stawy
ul. Pułaskiego 60
40-028 Katowice

tel.: (032) 209-14-60
fax: (032) 209-14-59
e-mail: trzystawy@apsysgroup.pl

Hipermarket AUCHAN:
tel.: (032) 208 16 00

WYNAJEM :

Centrum Handlowe 3 Stawy oferuje wynajem powierzchni handlowych oraz powierzchni reklamowych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani długoterminowym wynajmem powierzchni handlowej i lokali gastronomicznych prosimy o kontakt telefoniczny z Aleksandrą Marcela, tel.: (022) 70 19 135, e-mail: amarcela@apsysgroup.pl

Krótkoterminowym wynajmem stoisk i powierzchni handlowych na galerii oraz powierzchni reklamowych w Centrum 3 Stawy zajmuje się Dyrekcja Centrum 3 Stawy: telefon: 32 209 14 60 trzystawy@apsysgroup.pl.

DANE SPÓŁKI

Apsys Management sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o numerze NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.