Właściciel i zarządca

Właściciel

unioninvestment

Union Investment Real Estate to wiodąca międzynarodowa firma zarządzająca aktywami oraz inwestycjami w branży nieruchomości, specjalizująca się w otwartych funduszach inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Union Investment Real Estate zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 26,3 miliardów Euro w 23 krajach, w 20 funduszach nieruchomości.

Więcej na: www.union-investment.com/realestate

Zarządca

Impression

APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości.

Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w Poznaniu otwarta w październiku br. jako największe centrum zakupów, rozrywki i rekreacji w Wielkopolsce (100tys. m2 GLA), wyróżnione nagrodą „Retail Project of the Year 2016”.

APSYS zarządza obecnie 22. centrami handlowymi zlokalizowanymi w 15. największych miastach w Polsce. Ich łączna powierzchnia najmu wynosi ok. 925 000 m2. W ostatnich latach APSYS Polska był nagradzany przez PRCH, ICSC oraz Europa Property w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.

Więcej informacji: www.apsysgroup.com

Apsys Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-867), Aleja Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, kapitał zakładowy w wysokości 8.375.000,00 złotych wpłacony w całości.

APSYS POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
T: +48 22 701 92 00
www.apsysgroup.com