14 marca
Zmiana funkcjonowania CH 3 Stawy

AKTUALIZACJA – zmiany w funkcjonowaniu Centrum Handlowego 3 Stawy od 1 kwietnia:

  • w sklepach i punktach usługowych może przebywać do 3 osób na kasę lub stanowisko do płacenia (jeśli np. są 3 kasy w sklepie to może w nim przebywać do 9 osób). Liczy się ogólna liczba kas, a nie tylko tych, które są czynne,
  • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia,
  • dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki,
  • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci zobowiązani są robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach

Otwarte lokale:

  • Auchan 6:30 – 21:00
  • Apteka Dr Max
  • Salon prasowy In Medio
  • Rossmann
  • Pralnia EBS
  • oraz Norauto

Liczba otwartych sklepów i punktów usługowych może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco. Przed udaniem się do Centrum prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z danym sklepem w celu zweryfikowania czy jest on otwarty. Numery kontaktowe znajdują się na stronie: 3stawy.pl
Aktualną listę otwartych lokali publikujemy również na na Facebooku

Zmiany w funkcjonowaniu Centrum Handlowego 3 Stawy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadza od soboty 21 marca dalsze ograniczenie działalności galerii handlowych. Liczba otwartych punktów ulega zmianie.

Zgodnie z Rozporządzeniem w galeriach handlowych mogą być otwarte punkty, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285),

b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,

c) artykułów toaletowych,

d) środków czystości,

e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.3)), w tym w aptekach lub punktach aptecznych,

f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186),

g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

h) gazet,

i) artykułów budowlanych lub remontowych,

j) artykułów dla zwierząt domowych lub

k) paliw;

W tym okresie dla Klientów funkcjonować będą wszystkie wejścia do centrum, oraz pozostaną dostępne dla ruchu kołowego wszystkie wjazdy na parkingi.

Obiekt na czas ograniczonego funkcjonowania będzie nieustannie monitorowany i odpowiednio zabezpieczony.

Jednocześnie, mimo ograniczenia w funkcjonowaniu obiektu, utrzymane zostają procedury bieżącej dezynfekcji. M.in. bieżącej dezynfekcji podlegają powierzchnie takie jak klamki, poręcze, stoliki, krzesła oraz inne elementy architektury w pasażu. W toaletach znajdują się naklejki z instrukcją prawidłowego mycia rąk, zamontowaliśmy tam również dozowniki z płynem dezynfekującym.

Szczególną uwagę zwracamy na stan pracowników. Stąd poinstruowaliśmy wszystkich najemców by monitorowali stan zdrowia pracowników, a osoby, które mają objawy grypowe by skontaktowały się z lekarzem i pozostały w domach.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczących liczby osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu, prosimy o nie gromadzenie się w jednym miejscu powyżej 50 osób. Prosimy też wszystkich odwiedzających by stosowali się do zaleceń instytucji rządowych i sanitarnych, w tym Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zakupów w obiektach handlowych:

– Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), także w kolejce
– Dokonywać płatności bezgotówkowych
– Podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Jednocześnie apelujemy by w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych pozostać w domu, a o zrobienie niezbędnych zakupów poprosić bliskich i znajomych.

O przywróceniu standardowego trybu funkcjonowania poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej oraz kanałów social media.