18-19
kwietnia
Akcja Szybki PIT 18 i 19 kwietnia 2015 r.

pit-16042015

Naczelnik Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach uprzejmie informuje, że w ramach Akcji Szybki PIT w dniach 18 i 19 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 18.00 w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach, przy ul. Pułaskiego 60 (nieopodal wejścia głównego przy kręgu restauracyjnym) pracownicy Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach na specjalnie przygotowanym stanowisku pomogą złożyć podatnikom zeznanie PIT drogą elektroniczną.

Do złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną należy przygotować następujące dane:

  • PESEL,
  • NIP (dot. podatników prowadzących działalność gospodarczą lub będących zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
  • informację otrzymaną od płatnika (formularze PIT-11, PIT-8C, PIT40A/11A) lub wypełniony formularz zeznania Osoby, które posiadają więcej niż jedną informację od pracodawcy prosimy o zsumowanie kwot znajdujących się w poszczególnych rubrykach (tj. przychodów, kosztów, zaliczek pobranych na podatek, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),
  • kwoty przysługujących ulg i odliczeń,
  • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2013 r.
  • dowód osobisty,

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników naszych urzędów przy wypełnianiu i wysyłaniu zeznań podatkowych za 2014r. przez Internet.