Facebook Pixel Code
DZIŚ OTWARTE 9:00 – 21:00

Zmiany w funkcjonowaniu Centrum Handlowego 3 Stawy

Zmiany w funkcjonowaniu Centrum Handlowego 3 Stawy

W związku z wprowadzeniem przez rząd stanu epidemii w Polsce została ograniczona działalność galerii handlowych. Liczba otwartych punktów uległa zmianie.

 

AKTUALIZACJA – Lokale otwarte w Centrum Handlowym 3 Stawy:

 • Auchan 6:30 – 21:00
 • Apteka Dr Max
 • Salon prasowy In Medio
 • Rossmann 8:00 – 21:00
 • Pralnia EBS
 • Norauto 

Liczba otwartych sklepów i punktów usługowych może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco. Aktualną listę otwartych lokali publikujemy również na Facebooku

 

Od 20 kwietnia:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia,
 • wszyscy klienci zobowiązani są robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach oraz z zasłoniętymi ustami i nosem (np. maseczką)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w galeriach handlowych mogą być otwarte punkty, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

 1. a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285),
 2. b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 3. c) artykułów toaletowych,
 4. d) środków czystości,
 5. e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.3)), w tym w aptekach lub punktach aptecznych,
 6. f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186),
 7. g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 8. h) gazet,
 9. i) artykułów budowlanych lub remontowych,
 10. j) artykułów dla zwierząt domowych lub
 11. k) paliw;

 

W tym okresie dla Klientów funkcjonować będą wszystkie wejścia do centrum oraz pozostaną dostępne dla ruchu kołowego wszystkie wjazdy na parkingi.

Obiekt na czas ograniczonego funkcjonowania będzie nieustannie monitorowany i odpowiednio zabezpieczony.

Jednocześnie, mimo ograniczenia w funkcjonowaniu obiektu, utrzymane zostają procedury bieżącej dezynfekcji. M.in. bieżącej dezynfekcji podlegają powierzchnie takie jak klamki, poręcze, stoliki, krzesła oraz inne elementy architektury w pasażu. W toaletach znajdują się naklejki z instrukcją prawidłowego mycia rąk, zamontowaliśmy tam również dozowniki z płynem dezynfekującym.

Szczególną uwagę zwracamy na stan pracowników. Stąd poinstruowaliśmy wszystkich najemców by monitorowali stan zdrowia pracowników, a osoby, które mają objawy grypowe by skontaktowały się z lekarzem i pozostały w domach.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczących liczby osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu, prosimy o nie gromadzenie się w jednym miejscu powyżej 50 osób. Prosimy też wszystkich odwiedzających by stosowali się do zaleceń instytucji rządowych i sanitarnych, w tym Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zakupów w obiektach handlowych:

– Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), także w kolejce
– Dokonywać płatności bezgotówkowych
– Podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Jednocześnie apelujemy by w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych pozostać w domu, a o zrobienie niezbędnych zakupów poprosić bliskich i znajomych.

O przywróceniu standardowego trybu funkcjonowania poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej oraz kanałów social media.