Kontakt

Centrum Handlowe 3 Stawy
ul. Pułaskiego 60
40-028 Katowice

tel.: (032) 209-14-60
fax: (032) 209-14-59
e-mail: 3stawy@multi.eu

Hipermarket AUCHAN:
tel.: (032) 208 16 00

WYNAJEM :

Centrum Handlowe 3 Stawy oferuje wynajem powierzchni handlowych oraz powierzchni reklamowych.

Marek Banaszak
Leasing Manager
mbanaszak@multi.eu
tel.: (22) 22 22 800, 668 869 009

Małgorzata Zakrzewska
Senior Leasing Manager
mzakrzewska@multi.eu
tel.: (22) 22 22 800, 660 735 309

 

Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z nami mailowo (podając m.in. swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy złożoną prośbę dotycząca centrum handlowego 3 Stawy.

Administratorem danych osobowych jest 3 Stawy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.